Recommender System гэж юу вэ ?

Recommendation System гэж юу вэ ?

Recommender систем ба хөдөлгүүр нь харилцагчид ямар бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээ санал болгохыг шийдэж өгдөг. Таны үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвт дүн шинжилгээ хийх замаар тэдний хүсэж буй зүйлийг урьдчилан таамаглах систем юм. Recommendation систем бүх бизнест ашиг хүртээх боломжтой.

Дэлхийн томоохон байгууллагууд уг системийг хэрэглэж амжилтад хүрсэн байдаг байна.

Ягаад хэрэгжүүлэх вэ ?

Супермаркет болон сүлжээ дэлгүүрийн борлуулалтын гол зорилго бол байнгын хэрэглэгчийн авч үлдэх нь борлуулалтыг тогтмол байлгадаг. Recommendation системийг хэрэгжүүлснээр харилцагчийг авч үлдэхэд зорьж дараах үр ашгийг хүртэх болно.

  • Байнгын харилцагчийг 20% нэмэгдүүлж,
  • Өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнтэй өргөн бус хэрэглээний бүтээгдэхүүн зарах.

Ямар ч бизнесийн байгууллага recommendation систем хэрэгжүүлснээр үр өгөөжтэй байна. Recommendation системээс хоёр чухал хэсэг бизнесийн үр өгөөжтэй байх хэсгийг тодорхойлно. /Өгөгдлийн өргөн хүрээтэй байх, урт хугацааны өгөгдөл./

Өгөгдлийн өргөн хүрээ: 

  • Цөөхөн хэдэн харилцагчтай бол recommendation систем үр өгөөжгүй байна. Хүмүүс машинаас хэдхэн жишээ дээр хурдан сурж чаддаг. Ажилчин өөрийн локиг ухаанаар харилцагчаа сайн таньж чадах юм.

Урт хугацааны өргөдөл :

  • Харилцагчийн ганц мэдээлэл байхад recommendation систем ажиллахад хангалтгүй. Худалдан авалтын их дата өгөгдөл байх нь recommendation системийг илүү үнэн зөв болгож өгнө

Хэрэгжүүлэх боломжтой хүрээ 

e-commerce

  • Онлайн худалдаа үйл ажиллагаа явуулдаг бүх байгууллага recommendation систем өргөн хүрээний ашиглагддаг. Мөн recommendation систем илүү үнэн бодит болдог.

Дэлгүүр

  • Жишээ нь харилцагчийг худалдан авалтын мэдээллийг ашиглан харилцагч жирэмсэн болсон хэсгийг тодорхойлох боломжтой. Дэлгүүрээс худалдан авах дата маш үнэ цэнтэй дата байдаг. Дэлгүүрийн худалдан авалтын өгөгдөл recommendation системийг илүү нарийвчлалтай болгож өгдөг.

Медиа

  • e-commerce –тай адил. Медиа бизнес recommendation системгүй үед ажиллах хэцүү байдаг.

Банк

  • Бүтээгдэхүүний масс дижитал хэлбэрт шилжсэн. Харилцагчийн санхүүгийн байдлыг мэдэхийн тулд өнгөрсөн үзүүлэлт дээр суурилдаг тиймээс санхүүгийн чадамж тохирох бүтээгдэхүүн санал болгох.

Телеком

  • Банктай динамик шинж чанараар адилхан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *