Blog

Харилцагчийн үйлчилгээний багц сургалт

6 одтой харилцагчийн үйлчилгээ гэдэг нь уламжлалт стандартаас дээгүүр, давсан харилцагчийн үйлчилгээний онцгой түвшинг тодорхойлоход хэрэглэгддэг нэр томъёо юм. Энэ нь …

Recommender System гэж юу вэ ?

Recommendation System гэж юу вэ ? Recommender систем ба хөдөлгүүр нь харилцагчид ямар бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээ санал болгохыг шийдэж өгдөг. …

Machine Learning юу хийж болох вэ ?

Хэрэв та сүүлийн хэдэн жил цахилгаангүй, хэвлэл мэдээллийн холболтгүй алслагдсан арал дээр амьдардаггүй байсан бол машин сурах тухай сонссон байх. …

Power BI гэж юу вэ?

Power BI гэж юу вэ ? Power BI нь дата мэдээллийг боловсруулан интерактив тайлан болгож хянах самбар дээр мэдээллийг нэгтгэн …