Recommender System гэж юу вэ ?

Recommendation System гэж юу вэ ? Recommender систем ба хөдөлгүүр нь харилцагчид ямар бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээ санал болгохыг шийдэж өгдөг. …