Харилцагчийн үйлчилгээний багц сургалт

6 одтой харилцагчийн үйлчилгээ гэдэг нь уламжлалт стандартаас дээгүүр, давсан харилцагчийн үйлчилгээний онцгой түвшинг тодорхойлоход хэрэглэгддэг нэр томъёо юм. Энэ нь …