Сентрополис ХХК нь 2014 онд бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан. Мөн дата аналитикийн чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд 2015 онд математик, машин сургалт (Хиймэл оюун)-ын чиглэлээр мэргэжлийн баг хамт олныг бүрдүүлэн, тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг харилцагчиддаа санал болгон ажиллаж байна. 2020 онд машин сургалт /хиймэл оюун ухаан/ ашиглан зээлийн зээлжих чадварыг тодорхойлох кредит скорингийн загварыг амжиллтай боловсруулан бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлсэн. Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа нэмэгдсээр байгаа бөгөөд 2020 оноос хойш санхүүгийн тайлангийн хяналтын самбарын үйлчилгээг давхар явуулж байна.

Томоохон гүйцэтгэсэн ажлууд 

Үндсэн баг 

Гүйцэтгэх захирал : Т.Энхбаяр

Боловсрол:

2005-2007 M.A. in Statistics, Johns Hopkins University, USA.

2003-2005 M.A. in Economics, University of Tokyo, Tokyo, Japan.

1999-2003 B.A. in Economics, University of Tokyo, Tokyo, Japan.

Ажлын туршлага:

1. Analyst at LIM Advisors, Hong Kong 2011-2013
2. Researcher, Hebrew University, Israel, 2009-2010
3. Head, Risk Management Department, State Bank of Mongolia, 2015
4. CEO at Centropolis LLC, 2016-present

Senior Data Scientist :  М. Чойсүрэн

Боловсрол:

  • Бакалавр, Эдийн засаг, Монгол Улсын Их Сургууль
  • Machine learning applied statistics summer, Beihang university

Data Analyst : С. Давгадорж

Боловсрол:

  • Бакалавр, Хэрэглээний математик, Монгол Улсын Их Сургууль

Data Analyst : Б. Рэнчинсүрэн

Боловсрол:

  • Бакалавр, Компьютерын ухаан, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Programmer : Ж. Буднаран

Боловсрол:

  • Бакалавр, Математик програмчлал, Монгол Улсын Их Сургууль

Programmer : Х. Мөнч-Оч

Боловсрол:

  • Бакалавр, Сүлжээний инженер, Монгол Улсын Их Сургууль