Орон сууцны инфографик

Бид энэхүү платформоор дамжуулан өдөр бүр +4000 өгөгдлөөр шинэчлэгддэг Монгол дахь орон сууцны зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, үнэ ханшийн талаарх бодит мэдээллийг хугацааны хоцрогдолгүйгээр BI хэрэгсэл ашиглан нарийвчилсан байдлаар танд шуурхай хүргэнэ.

Ингэснээр хэрэглэгчийн цаг завыг хэмнэхээс гадна судалгаа хийх зардлыг бууруулж, үнэн зөв мэдээллээр хангаж чадах найдвартай эх сурвалж болох юм.